Sublimasyon boyaları

Sublimasyon boyaları mürekkep içerisinde mikroskobik boyutlarda katı halde bulunur. Bu boyalar mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile özel bir transfer baskı kağıdı üzerine aktarılır.
Sublimasyon boyaları ile yapılan süblime yani termal transfer baskıdaki kimyasal reaksiyon ( tepkime ) bu şekilde oluşmaktadır. Sublimasyon boyası, dijital baskı makineleri ile transfer kâğıtları üzerine aktarılır. Transfer kâğıdı, transfer yapılmak istenilen yüzey üzerine konularak, transfer baskı makineleri ile ısı altında preslendiğinde transfer kâğıdı üzerinde bulunan mikro parçacıklar halindeki katı süblime boya parçacıkları gaz haline geçer. Sublimasyon boyaları, termal transfer baskıda sıcaklık ve süre kullanılan malzemelere göre değişkenlik göstermektedir.